06.07.2020 | IBD podcast

Twój pacjent z IBD | #4

Monitorowanie w POZ pacjenta z już rozpoznaną nieswoistą chorobą zapalna jelit.

Nadzór nad osobami z postawionym już rozpoznaniem IBD wymaga okresowej oceny ich stanu ogólnego, nasilenia objawów, kontynuacji przewlekłego leczenia i badań okresowych. Na co zwracać szczególną uwagę w codziennej praktyce lekarskiej?

PL/EYV/20/0036r, PL/EYV/20/0036q