21.07.2020 | IBD podcast

Co niepokoi u chorego z IBD? | #5

Sytuacje szczególne i alarmowe u chorych z rozpoznanym już IBD.

Pacjenci z IBD mogą prezentować niepokojące objawy zarówno w przebiegu swojej choroby podstawowej, ale także z powodu działań niepożądanych leków. Mogą też u nich występować współchorobowości wymagające pilnej interwencji. Jak interpretować te objawy, jak je różnicować i czym leczyć?

PL/EYV/20/0036t, PL/EYV/20/0036u