04.06.2020 | IBD podcast

Badania okresowe u pacjentów z NChZJ | #2

Monitorowanie chorych z NChZJ w ramach POZ.

Prowadzenie pacjentów w rozpoznaną NChZJ wymaga wyczulenia ze strony lekarza praktyka na nowe objawy podmiotowe i przedmiotowe u chorego. Już podstawowe badania laboratoryjne mogą wiele wnieść do oceny jego stanu zdrowia i tolerancji przewlekłej farmakoterapii. Wiele pomocnych wskazówek w tym zakresie zawiera rozmowa ze specjalistą w tej dziedzinie dr med. Igą Detką-Kowalską.

PL/EYV/20/0036l, PL/EYV/20/0036m