NOTA prawna

Warunki użytkowania

Spółka Takeda ma przyjemność udostępnić niniejszą witrynę internetową i zamieszczane w niej treści w celach informacyjnych. Należy uważnie przeczytać warunki korzystania z niniejszej witryny internetowej. Takeda dokłada wszelkich starań w celu dopilnowania, aby informacje były rzetelne na dzień ich zamieszczenia w witrynie. Należy jednak pamiętać o tym, że Takeda nie jest w stanie zagwarantować rzetelności tych informacji i nie będzie odpowiadać z tytułu ewentualnych strat czy szkód poniesionych w wyniku decyzji podjętych na podstawie takich informacji. Treść informacji zamieszczanych na stronie może zostać zmieniona przez Takeda w każdej chwili bez informowania Ciebie. Korzystając ze strony zgadzają się Państwo, aby niniejsze warunki były stosowane bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Wykorzystanie materiałów i prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie do niniejszej witryny przysługują spółce Takeda. Wszelkie inne prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Firma Takeda zezwala użytkownikom witryny na kopiowanie publikowanych w niej materiałów wyłącznie do użytku niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania na każdej ich kopii wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej.

Linki do witryn innych podmiotów

W niniejszej witrynie mogą być czasem umieszczane hiperłącza do witryn innych podmiotów. Takeda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje czy opinie zamieszczane w takich witrynach oraz nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym względzie. Jako że Takeda nie sprawuje kontroli nad tego rodzaju witrynami, a treści w nich zamieszczane podlegają zmianom, które nie są zgłaszane Takeda, do obowiązków użytkownika danej witryny należy upewnienie się, że pozyskiwane informacje są rzetelne i że oprogramowanie pobierane z takiej witryny nie zawiera wirusów czy innych szkodliwych składników. Takeda nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności z tytułu strat, szkód, kosztów czy zobowiązań poniesionych bądź zaciągniętych w wyniku pobrania takich materiałów.

Zamieszczane informacje niekoniecznie są rzetelne, pełne i aktualne

Informacje, do których uzyskują Państwo dostęp za pośrednictwem niniejszej witryny, nie są wyczerpujące. Takeda dokłada wszelkich uzasadnionych starań, żeby informacje zamieszczane w witrynie były rzetelne i aktualne, ilekroć jest to możliwe, ale nie składa zapewnień ani oświadczeń co do ich rzetelności czy kompletności. Informacje są przekazywane w dostępnej postaci bez jakichkolwiek zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianego zapewnienia o przydatności tych informacji do określonego celu. Takeda nie odpowiada za uszkodzenie komputera na skutek korzystania z niniejszej witryny. Takeda nie składa zapewnień, ani oświadczeń, że dostęp do witryny będzie terminowy, nieprzerwany i wolny od błędów. Takeda nie gwarantuje, że niniejsze strony lub udostępniający je serwer nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych składników. Takeda, jej jednostki podległe i filie, jej urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, agenci, przedstawiciele, informatorzy, a także licencjodawcy oraz ich spadkobiercy i pełnomocnicy nie będą w żadnym przypadku odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze, przykładowe, specjalne, moralne lub inne szkody, nawet w przypadku uzyskania informacji o takich szkodach. Powyższy wyjątek może nie mieć zastosowania w jurysdykcjach w zakresie w jakim nie dopuszczają one wykluczenia dorozumianych gwarancji.

Informacje

Wszelkie informacje umożliwiające ustalenie tożsamości w komunikacji elektronicznej z niniejszą witryną podlegają przepisom ochrony danych spółki Takeda.